• image

  نیاز به نویسنده

  • منتشر شده 3 سالپیش
  • تخصصانتشارات و جراید
  • موقعیتاصفهان, ایران

  یک ماهنامه فرهنگی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود  نیاز به یک نویسنده و خبر نگار دارد.علاقمندان می توانند جهت...

  ادامه مطلب
 • image

  مدیر فروش

  • منتشر شده 3 سالپیش
  • تخصصانتشارات و جراید
  • موقعیتایران

  یک ماهنامه فرهنگی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیاز به یک مدیر فروش آشنا به امور قراردادها/توانایی تیم سازی...

  ادامه مطلب
 • image

  کارمند اداری

  • منتشر شده 3 سالپیش
  • تخصصانتشارات و جراید
  • موقعیتاصفهان, ایران

  یک ماهنامه فرهنگی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیاز به یک کامند اداری مسلط به حسابداری/ آفیس/ترجیحا فتوشاپ و...

  ادامه مطلب